Läkarpraktiken drivs av en specialist i allmänmedicin. Enligt en granskning som regionen har gjort är dock verksamheten, som till 95 procent utgörs av akupunktur, inte förenlig med den ersättning som ges genom samverkansavtalet enligt lagen om läkarvårdsersättning. För att ha rätt till ersättning ska läkaren bedriva mottagningsverksamhet inom sin specialitet i allmänmedicin i öppen vård för enskilda patienter.

En granskning av patientjournalerna har även visat på stora brister bland annat vad gäller kroniska sjukdomar, hänsyn till differentialdiagnoser och låg frekvens av utredning.

Läkaren har själv bekräftat att hen huvudsakligen behandlar med akupunktur och antroposofisk medicin. Den akupunktur som utförs saknar dock delvis evidens, enligt Västra Götalandsregionens utredning. Bland annat har akupunktur använts för att öka möjligheten att bli gravid.

Nu väntar regionen på ett svar från läkaren. Ärendet ska sedan tas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden.– Jag vill inte uttala mig vidare innan dess. Det kan hända att det blir justeringar, säger regionens handläggare Ulla Berggren till Nyhetsbyrån Siren.