En prio 1-sökning som en sjuksköterska gjorde för en dryg vecka sedan gick inte fram, vare sig till primärjour eller bakjour. Felet kan ha bidragit till att patienten senare avled, rapporter SVT Nyheter Jämtland.

– Efter en fördröjning fick sjuksköterskan tag på en annan läkare och personal som kunde hjälpa till, men patienten blev försämrad och hamnade på intensivvårdsavdelningen och senare under dagen avled patienten, säger chefläkare Mattias Schindele till SVT.

Nu har en lex Maria-anmälan gjorts. Personalen har också fått en lista med telefonnummer att använda vid prio 1- och prio 2-larm som ett komplement till personsökarna.

Vad som orsakar felet är okänt. Det har dock funnits tecken på brister tidigare, varpå systemet sågs över och uppdaterades för två år sedan. Nu ska ytterligare en översyn göras, berättar Mattias Schindele.