För ett år sedan, när beskedet kom om att den akuta kirurgin vid Sollefteå sjukhus skulle försvinna, erbjöd sig initiativet Ådalen reser sig att ta över sjukhuset och driva det inom ramen för en ekonomisk förening.

Ångermanlands läkarförenings ordförande Bo-Göran Widman är positiv till erbjudandet.

– Om landstinget går med på ett övertagande så tror jag säkert att den här gruppen kan driva det. Men kruxet är väl att få landstinget att gå med på det, sa han till Läkartidningen i januari förra året.

Mottagandet från landstingsledningen har dock varit ganska svalt. I mars förra året öppnade den S-ledda majoriteten i regionstyrelsen för att utreda alternativa driftformer för sjukhuset. Men resultatet har dröjt. I februari ska regionstyrelsen behandla ett förslag till en fördjupad utredning som enligt plan ska vara klar i december 2018.

– Anledningen bakom det är de extrema rekryteringsproblemen. Då uppkom en tanke om att pröva möjligheten för en alternativ utförare att driva sjukhuset. Men det är en omfattande utredning som innehåller flera komplexa frågeställningar, säger regionstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S).

Är detta ett sätt att öppna upp för erbjudandet från Ådalen reser sig?

– Skulle man gå vidare med en upphandling är det fritt fram för vem som helst att lägga ett anbud. Däremot har vi sagt i utredningsdirektiven att det i första hand ska vara en verksamhet som inte är vinstdrivande. Och det bäddar ju för socialt företagande. Men vi vet, som sagt, i nuläget inte ens om det är möjligt.

Föreningen och de styrande politikerna har dock olika syn på hur sjukvården bör organiseras.

– Det har egentligen att göra med deras syn på strukturrationaliseringar, säger Stefan Kanerva som är ordförande för Ådalen reser sig.

Föreningen vill ha ett sjukhus med akut kirurgi, akut ortopedi och BB i Sollefteå – delar som bekant har försvunnit från sjukhuset.

Ådalen reser sig har gjort en egen förstudie om möjligheterna att ta över det befintliga sjukhuset. Ytterligare en studie pågår just nu, med mål att utreda om det är möjligt att bygga ett nytt sjukhus i Sollefteå.

– Eftersom landstinget inte har visat något intresse av att göra sig av med Sollefteå sjukhus eller hyra ut lokaler tittar vi på möjligheterna att bygga upp ett nytt sjukhus, säger Stefan Kanerva.

Det låter som ett väldigt stort projekt?

– Det är inget litet projekt. Men många tror nog att det är ett större projekt än vad det är. Vi pratar inte om att bygga ett nytt Karolinska utan ett litet lokalt akutsjukhus.

Regionstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) vill inte kommentera planerna på att bygga ett nytt sjukhus.

– Jag har ingen kommentar. Det är ett fritt val för var och en i vårt land som vill bygga sjukhus att göra det.

Läs också:

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset

Förening vill driva sjukhuset

Ådalen reser sig är en ekonomisk förening och ett nätverk på bland annat sociala medier. Bakom initiativet står både privatpersoner samt lokala företag och organisationer.

Ådalen reser sig var med och arrangerade de uppmärksammade protestdemonstrationerna i Kramfors och Härnösand förra året mot landstingets planer för sjukvården i Västernorrland.

Den ideella föreningen har även startat Voon, ett kooperativt företag som sedan december driver en vårdcentral i Sollefteå. Stefan Kanerva är ordförande för både Voon och Ådalen reser sig.