Det blir allt svårare att hålla vårdplatser öppna på Sollefteå sjukhus på grund av bemanningsproblemen, särskilt vad gäller sjuksköterskor. Bemanningsföretagen kan inte heller leverera tillräckligt med personal.

Personalbristen skapar osäkerhet, dålig arbetsmiljö och svårigheter att planera framåt, skriver landstinget i ett pressmeddelande, där man även uppger att ledningen och personalen tillsammans försöker ta fram lösningar.

Ett projekt ska starta för att utreda möjligheten att öppna fler vårdplatser. Projektet ska också ta fram ett förslag till arbetssätt för att samordna vårdplatser och organisera patientflöden. Arbetet beräknas vara färdigt till sommaren.

– Det här är en akut situation och just nu arbetar vi för en kortsiktig och tidsbegränsad lösning för att kunna hålla samtliga ordinarie vårdplatser öppna, säger Karin Dunberg, verksamhetschef för länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering och en av de chefer som är involverade i arbetet.

Men i nuläget finns det ändå risk att vårdplatser måste stängas temporärt. I fredags presenterades två förslag till lösning för att bibehålla patientsäkerheten på kort sikt. Det ena handlar om att flytta sex vårdplatser från en allvårdsavdelning med vårdplatser i huvudsak för internmedicin och hjärtsjukvård till en stroke- och rehabiliteringsavdelning. Det andra förslaget är att flytta tio vårdplatser från stroke- och rehabiliteringsavdelningen, för att sedan stänga den fram till hösten. Det sistnämnda innebär att sjukhusets disponibla vårdplatser minskar från 40 till 36 stycken.

– Oavsett vilket av förslagen som blir verklighet så är det en tillfällig lösning. I höst ska vi återgå till dagens fördelning, och fram till dess måste vi arbeta hårt för att då ha en bättre bemanningssituation. Vi gör det här eftersom patientsäkerheten alltid måste komma först, och våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, säger Nina Fållbäck Svensson, förvaltningschef för specialistvården i ett pressmeddelande.

Enligt landstinget ska man skyndsamt analysera vilka konsekvenser förslagen får för patientsäkerheten och arbetsmiljön. Därefter ska ett beslut fattas. 

Läs mer:

Förening utreder möjligheten att bygga sjukhus i Sollefteå

Nej till lokal sjukhuschef i Sollefteå

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att ha kvar hela sjukhuset