Enligt nya siffror från Socialstyrelsen fick 5,1 procent av förstföderskorna 2016 bristningar i bäckenbotten som drabbade ändtarmsmuskulaturen. Det är en liten minskning jämfört med 2015 då andelen låg på 5,4 procent.

De regionala skillnaderna är dock stora. I Jämtland-Härjedalen och i Stockholm drabbades 6,7 respektive 6,5 procent av förstföderskorna av allvarliga bristningar. Det kan jämföras med 2,3 procent i Halland.

– Det är bekymmersamt att skillnaderna mellan landstingen fortsätter att vara stora. Det kan bland annat bero på att man är bättre på att upptäcka skador i vissa landsting, men också på arbetssätt och hur pressat läge det är på förlossningsklinikerna. Det är viktigt att landstingen analyserar sina siffror och fortsätter jobba med området, säger Olof Stephansson, sakkunnig vid Socialstyrelsen och förlossningsöverläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Vad gäller andelen kejsarsnitt ligger Stockholm högst i landet. Andelen kejsarsnitt, både akuta och planerade, var i Stockholm 21,5 procent. Lägst andel kejsarsnitt hade Östergötland med 12,3 procent.

Andelen kejsarsnitt i riket som helhet har under de senaste tio åren legat omkring 17 procent eller strax däröver. 2016 var andelen kejsarsnitt 17,6 procent.

Enligt Socialstyrelsens siffror fortsätter övervikt och fetma att öka bland kvinnor som skrivs in hos mödrahälsovården. Också på detta område är de regionala skillnaderna stora. I Södermanland och Gävleborg hade nära hälften av alla kvinnor övervikt eller fetma vid inskrivningen, medan andelen i Stockholms län låg på en tredjedel.

– Det är en oroväckande trend och en av vårdens största utmaningar. Högt BMI hos kvinnan ökar riskerna för både moder och barn. Därför är det viktigt att våga tala om det här problemet, även om det är en känslig fråga, säger Olof Stephansson.

Socialstyrelsens statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2016 finns tillgänglig här.

Läs mer:

Stora regionala variationer i andelen kejsarsnitt och allvarliga bristningar