Bakgrunden är ett förslag från fullmäktigeledamoten Karin Engdahl (S), som vill att regionen ska ta fram en plan för hur man kan öka andelen heltidstjänster. Hon tycker att alla förvaltningar ska ges i uppdrag att arbeta aktivt för att skapa arbetsmiljöer där fler vill och orkar jobba heltid. Hon påpekar i sin motion att många anställda väljer att gå ner i arbetstid eftersom de upplever att arbetsbelastningen är för hög.

Regionfullmäktige beslutade på tisdagen att förekomsten av frivillig deltid ska kartläggas – men gällande förslaget att ta fram en regiongemensam plan och uppdraget att skapa attraktivare arbetsmiljöer hänvisade fullmäktige till arbetet som redan pågår i den andan i Västra Götalandsregionen.

– I vår iver att göra mycket och förbättra vill vi göra mer. Jag vill ha respekt för det arbete som faktiskt pågår nu och sedan förbättra allt eftersom, sa fullmäktigeledamoten Gunilla Levén (M).