Heidi Stensmyren. Foto: Rickard L. Eriksson

Som Läkartidningen tidigare berättat har den digitala vårdgivaren Doktor.se köpt en vårdcentral i Sörmland. I och med vårdvalet och det faktum att Landstinget Sörmland erbjuder avgiftsfri vård till sina patienter, verkar det som att Doktor.se kommer att kunna erbjuda vård till patienter i hela Sverige utan att dessa behöver betala patientavgift.

Det kan innebära en konkurrensfördel och att andra digitala vårdgivare därför följer efter. Det kan också ge patienter i hela Sverige ett incitament att kontakta den privata digitala vårdgivaren i stället för det egna landstingets primärvård, vilket får betala en utomlänsavgift på 650 kronor per besök till Landstinget Sörmland.

Men Läkarförbundets ordförande tror att utvecklingen med Doktor.se:s köp av vårdcentraler kommer att ge landstingen och regionerna en anledning att fort komma fram till en lösning.

– Det kommer nog att pressa fram en dialog rätt snabbt. Här tycker vi i förbundet att man ska titta nationellt på det och sätta upp spelreglerna, det ska medborgaren inte behöva fundera över när de söker vård, säger Heidi Stensmyren till P1-morgon i Sveriges Radio.

Hon påpekar också att det inte nödvändigtvis blir gratis för patienterna genom att de kan bli hänvisade till besök i den fysiska primärvården. Landstingens insatser för att prioritera sin vård kan också påverkas.

– Man styr mot det här och skickar en faktura till landstingen, i stället för att landstingen kan prioritera sin vård, säger Heidi Stensmyren.

I maj förra året beslutade Sveriges Kommuner och landsting, SKL, att rekommendera 650 kronor som ersättning vid digitala vårdbesök. 

 

Läs även:

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

Taxan för digitala läkarbesök sänks