Det var efter att ha fått in ett stort antal biverkningsrapporter från enskilda personer som använt kopparspiral som Läkemedelsverket bestämde sig för att dra i gång en utredning. Symtomen som rapporterats innefattar allt från allergi, blödningar, värk och hudbesvär till sömnbesvär och psykiska besvär.

Nu är utredningen färdig. Och enligt myndigheten har den inte kunnat visa att det skulle finnas ett orsakssamband mellan användning av kopparspiral och allmänna symtom av försämrat välbefinnande, psykiska symtom eller symtom med koppling till hormonella svängningar i menstruationscykeln.

Utredningen bygger på inkommen information från tillverkarens utredningar och dokumentation.

Läkemedelsverket drar också slutsatsen att en tydlig information om förväntade biverkningar behöver ges till kvinnor som funderar på att använda kopparspiral som preventivmetod.

– Många av de inrapporterade symtomen är förväntade negativa effekter vid användning av kopparspiral, exempelvis buksmärta eller ökad menstruationsblödning. Därför är det viktigt med förbättrad patientinformation när det gäller förväntade biverkningar, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.