KVA:s kommitté för mänskliga rättigheter har arbetat, och arbetar, intensivt med den dödsdömda läkaren och KI-forskaren Ahmadreza Djalalis fall, uppger kommitténs ordförande Elisabeth Rachlew.

– Vi sätter så hög press vi kan, säger hon.

Kommittén är också är med i ett internationellt akademinätverk, och enligt Elisabeth Rachlew har Ahmadreza Djalalis gripande och dödsdom väckt ett starkt engagemang bland forskare världen över.

KVA har krävt att domen ska upphävas i flera öppna brev till bland andra Irans högste ledare Ayatolla Khamenei. Nästa steg blir att tillsammans med Amnesty International lämna över ett namnupprop, som hittills samlat hundratals namn, till Irans ambassadör i Sverige.

I november krävde 175 Nobelpristagare i ett brev till Irans ambassadör att Ahmadreza Djalali skulle friges. I brevet skrev de att de »inte kan vara tysta, när en så hängiven forskares liv, och även arbete, hotas, i och med att Djalali dömts till döden i Iran».

Kungliga vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran Hansson är starkt engagerad i fallet, som han ett flertal gånger skrivit om i sin blogg.

– Vi försöker göra det vi kan och hoppas att det hjälper. Det är klart vi reagerar och vill stötta vår kollega. Man förskräcks av att det kan hända och ser en risk att det kan bli ett mönster, säger han till Läkartidningen och tillägger:

– Det här är en attack mot det fria forskningsutbytet. Det är allvarligt när det internationella forskningsutbytet kommer i kläm och kanske riskerar att skadas. 

Läs mer:

»Ahmadreza Djalali måste friges omedelbart«

Greps 2016

Ahmadreza Djalali är iransk medborgare med permanent svenskt uppehållstillstånd och bosatt i Sverige med sin familj. Han disputerade i katastrofmedicin vid Karolinska institutet 2012.

Under en arbetsresa till Iran i april 2016 greps han av landets underrättelsetjänst och anklagades för spioneri för Israels räkning.

I augusti förra året inleddes rättegången och i oktober dömdes Ahmadreza Djalali till döden. En dom som har väckt stor uppmärksamhet världen över och såväl World Medical Association, WMA, som Amnesty International har engagerat sig i fallet. 

Kommittén för mänskliga rättigheter

Kommittén för mänskliga rättigheter består av representanter från Kungliga vetenskapsakademien, Kungliga vitterhets historie och Antikvitets akademien, Svenska akademien och Sveriges unga akademi.

Kommitténs uppgift är att följa situationen för vetenskapliga forskare världen över som utsätts för skilda former av rättsövergrepp.

Kommitén för mänskliga rättigheter är även en del av ett internationellt akademinätverk, »The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies«, som har sitt sekretariat i USA.