Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen. Foto: Andreas Larsson

I början av hösten anställdes en läkare vid Hammarstrands hälsocentral, den första fast anställda på flera år. Det fanns dock ett lite annorlunda villkor: halva året skulle läkaren arbeta på distans från Bolivia.

Större delen av arbetsuppgifterna har handlat om administration, men läkaren har också bedömt ett mindre antal patienter. Dessa har själva fysiskt besökt vårdcentralen, tagits omhand av en sjuksköterska och pratat med läkaren över en videolänk.

Det har också inneburit att läkaren har haft tillgång till bland annat journalsystemet på sin bärbara dator. Eftersom Bolivia är ett land utanför EU/EES är det inte självklart att personuppgifter får överföras. Efter att journalister uppmärksammat den lite ovanliga lösningen på hälsocentralen, först i Länstidningen och sedan i andra mediekanaler, har Region Jämtland Härjedalen beslutat att utreda saken.

– När frågan nu ställts till oss från medierna bedömde vi att vi ville utreda skyndsamt för att se att vi inte har gjort något fel, säger Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen, till Läkartidningen.

Det slog er inte tidigare, innan man anställde läkaren på de här villkoren?

– Vi uppfattar att vi har följt de säkerhetsrutiner som finns för distansarbete. Det regionen nu får titta på är om rutinerna är rätt eller om rutinerna inte har följts. Det kan ju vara så att det här är så specifikt att det inte finns rutiner. Eller så har något felat när vi gjort beställningen av distanslösning; att det borde ha gjorts någon mer kontroll.

Läkaren har loggat in i bland annat journalsystemet på samma sätt som om han befunnit sig i Sverige, men utanför hälsocentralen: med VPN för säker dataöverföring och den elektroniska identifieringstjänsten SITHS. Ingen information har sparats lokalt på hans dator i Bolivia, säger Anna Granevärn.

– Vi ser det ju som en lång sladd eller korridor in till vårt system. Datan är krypterad och inget sparas där han befinner sig. Allt finns kvar i vårt system i Sverige.

 

Läs även:

Med chefen på andra sidan jorden