Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker får kritik av förbunden i ett gemensamt remissvar. Kritiken handlar främst om otydligheten kring vem som ska stå för arbetskläder – arbetsgivaren eller den anställde? I förslaget står nämligen inget om att arbetsgivaren är skyldig att stå för arbetskläder – däremot skyddskläder. Arbetsgivaren är dock skyldig att se till att de anställda lämnar in kläderna vid arbetsdagens slut samt att stå för tvätten av dem.

Kampen om fria arbetskläder berör främst Kommunals medlemmar. Fackförbundet har i flera år slagits för att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder. Sedan 2016 finns lagkrav på att anställda inom hemtjänst, äldreboende och LSS-boenden för funktionshindrade ska bära arbetskläder, men det finns inget krav på att arbetsgivaren ska bekosta kläderna.

Nu får alltså fackförbundet uppbackning i kampen av bland andra Läkarförbundet. Förbundens gemensamma ståndpunkt är att arbetskläder skyddar såväl patient, vård- och omsorgstagare samt anställda och att det är orimligt att personalen själva »ska bekosta sina arbetskläder och därmed betala för sin egen arbetsmiljö«.