Läkarförbundet fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade förbundet drygt 53 000 medlemmar. Hela Saco växer också, om än i en lägre takt. Ordföranden Göran Arrius beskriver Saco som en organisation i medvind och lyfter fram akademikernas viktiga roll i »en tid av fake news och skepsis mot fakta«.

– Våra medlemmar vet värdet av ett kritiskt förhållningssätt och vikten av att förhålla sig till fakta och forskning, i arbetslivet och i vardagen, säger han i ett pressmeddelande.

I september förra året kommenterade Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren den kraftiga tillväxten av nya medlemmar så här:

– Det är otroligt glädjande siffror. När fler läkare väljer att bli medlemmar i Läkarförbundet stärks kåren och vi kan med större kraft driva frågor – i vården och på arbetsplatsen. Ensam är det svårt att göra sin röst hörd, men tillsammans är vi starka.

Enligt henne beror ökningen troligen på en ökad synlighet.