De aktuella transplantationerna skedde under 2013. Länsstyrelsen har granskat både viktprotokoll från sjukhusets djuravdelningar och resultat från en vetenskaplig artikel publicerad 2014 i tidskriften Nature Communications med Paolo Macchiarini som huvudförfattare. 

I december 2016 förklarade Karolinska institutet Paolo Macchiarini och tre medförfattare skyldiga till oredlighet i forskning för just den aktuella artiklen.

Länsstyrelsen anser att försöksdjuren, nio råttindivider, minskat så mycket i vikt att de borde ha avlivats på ett tidigare stadium än vad som skedde. Länsstyrelsen anser att samtliga djur hölls i livet i strid med det godkännande som djurförsöksetiska nämnden lämnat för de aktuella djurförsöken.

De nio råttorna har utsatts för ett svårt lidande genom att utan smärtlindring leva med komplikationer från en större operation, skriver länsstyrelsen i sin anmälan.

– Försöksdjuren har hållits i livet för länge med stora smärtor utan att avlivas, säger Ulrika Geber, avdelningschef på länsstyrelsen, i en kommentar till Nyhetsbyrån Siren.

I anmälan skriver länsstyrelsen att försöksledaren, i det här fallet Paolo Macchiarini, enligt föreskrift är ansvarig för att ett djurförsök följer den djurförsöksetiska nämndens beslut.

De djurförsök som Paolo Macchiarinis forskargrupp genomfört vid djuravdelningarna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har tidigare kritiserats. 

På uppdrag av Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset genomförde Patricia Hedenqvist, docent i försöksdjursmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), en extern granskning av forskargruppens djurförsök.

Hennes rapport blev klar i oktober förra året. Gällande djurförsöken konstaterades bland annat allvarliga brister i djurhanteringen och bristfällig dokumentation. Enligt rapporten har det också funnits brister i kontrollen runt forskargruppen och i deras sätt att följa etiska tillstånd.

Organisationen Djurens rätt har två gånger tidigare polisanmält Paolo Macchiarinis djurförsök.

Läs mer:

Macchiarinis djurförsök får kritik i rapport

Djurens rätt polisanmäler Macchiarini på nytt

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk

Expertgruppen för oredlighet i forskning: Macchiarini skyldig till fusk