Det är Dagens Nyheter som återigen rapporterar om köproblem vid Karolinska universitetssjukhuset.

Enligt färska siffror som tidningen har tagit del av har 2 721 patienter fått vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation och behandling. Detta jämfört med 755 patienter i 2014 års bokslut – det vill säga innan omorganisationen och flytten in på Nya Karolinska påbörjades.

Samtidigt som nästa fas i flytten planeras står 8 700 personer ­– varav 1 800 barn – just nu i kö till operation.

– Kön har ökat konstant sedan 2014. Det är som en tsunami. Sjuksköterskor slutar en masse, säger en källa till Dagens Nyheter.

Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör, håller med om att kön är för lång. Hon säger dock till tidningen att det går åt rätt håll och att kön minskat med 500 personer under hösten.

Och hon vill inte koppla köproblemen till den nya organisationen.

– Orsaken till köerna är svårigheten att rekrytera sjuksköterskor. Men naturligtvis påverkas produktionen när man flyttar in i ett nytt sjukhus. Verksamhetsmodellen införs i olika faser. Inom vissa flöden ser vi tydliga positiva effekter, säger hon till Dagens Nyheter.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Karolinska universitetssjukhuset lex Maria-anmält tre fall där patienter med allvarliga cancerdiagnoser drabbats av vårdskador, bland annat till följd av att de inte kunnat opereras i tid.

Enligt Annika Tibell väntar sjukhuset fortfarande på en bedömning från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Jag vill inte verifiera att patienter har avlidit på grund av väntan, säger hon till Dagens Nyheter.

Enligt företrädare för sjukhuset är dock kön till operation för cancerpatienter på flesta områden nu »inom rimlig kontroll«.

Nu ska andra sjukhus i länet hjälpa Karolinska universitetssjukhuset att operera – samtidigt som sjukvården i länet genomgår en stor omställning eftersom mycket av vården ska ut från Karolinska i enlighet med framtidsplanen.

Samordningen fungerar dåligt, anser Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening och överläkare i kirurgi vid Danderyds sjukhus.

– Det svänger väldigt fort. Ena stunden ska patienter vara här, nästa stund ska patienter inte vara här. Det är väldigt ryckig planering, och dålig kommunikation, vilket leder till en pressad situation både för personalen här och för patienterna, säger han till Dagens  Nyheter.

Läs också:

10 000 inställda operationer i Stockholm förra året