I de nya reglerna, som började gälla vid årsskiftet, är kapitlet om hjärt- och kärlsjukdom ersatt med ett nytt kapital. Det påverkar körkortshavare med behörigheter eller taxiförarlegitimation med diagnosen hjärt- och kärlsjukdom.

De nya reglerna innebär också att det, för personer med diabetes, krävs att det går tre månader efter en återkommande allvarlig hypoglykemi i vaket tillstånd innan körkortsinnehav för personbil medges, samt att läkare ska bedöma att personen inte utgör någon trafiksäkerhetsrisk.

Även för återkommande allvarlig hypoglykemi under sömn måste läkare bedöma om det är trafiksäkert att personen kör bil och se till att personens diabetes kontrolleras regelbundet.

– Reglerna är nu mer detaljerade än tidigare. Det innebär att vi kommer att vilja ha mer detaljerade svar i efterfrågade läkarintyg. Därför uppmanar vi läkare att läsa föreskrifterna, säger utredaren Sara Magnusson i ett pressmeddelande.

För att underlätta för läkare som skriver intyg kommer det att finnas en blankett på Transportstyrelsens hemsida som läkare kan använda sig av. Ändringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning och började gälla första januari.