I dag, onsdag, presenterade socialminister Annika Strandhäll (S) flera initiativ kopplade till sjukförsäkringen på Dagens Nyheters debattsida. 

Bland annat ger regeringen Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att verka för att samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården förbättras avseende sjukskrivningsprocessen och läkarintygen.

Läkarintyg skickas fram och tillbaka, vilket skapar osäkerhet för de sjukskrivande läkarna, otrygghet för individen och svårigheter för Försäkringskassan att göra sitt jobb. Det ger en dålig arbetsmiljö inom både sjukvården och på Försäkringskassan, skriver Annika Strandhäll.

Uppdraget ska bidra till en konstruktiv dialog mellan sjukvården – inklusive läkarkåren – och Försäkringskassan, och samsyn om hur en effektiv sjukskrivningsprocess säkerställs. Uppdraget, som ska slutredovisas i juni nästa år, ska genomföras i samråd med Sveriges läkarförbund, Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och landstingen.

Utöver detta ska Försäkringskassan bland annat vidta åtgärder för att öka förståelsen för sina beslut. Dessa måste vara tydliga och begripliga, skriver Annika Strandhäll. Dessutom tillsätter regeringen en nationell samordnare för en välfungerande sjukförsäkring, som ska ha »individens och samhällets bästa för ögonen«.

Regeringens samtliga initiativ, samlade i elva punkter, finns att ta del av i ett pressmeddelande.

Frågan om Försäkringskassans krav på kompletteringar av sjukintyg, och läkares upplevelser av detta som ett växande arbetsmiljöproblem, debatterades på tisdagen i Sveriges Radios timslånga program Kropp och själ.

Bakgrunden till debatten var en rapport från Karolinska institutet gällande läkares erfarenheter av att arbeta med sjukskrivning.

Rapporten, som publicerades i december förra året, bygger på enkätsvar från drygt 18 000 läkare.

Av svaren framgick att drygt hälften av läkarna som hade kontakt med Försäkringskassan uppgav att de är nöjda med kontakterna. En stor andel, 83 procent, upplevde dock olika typer av svårigheter i kontakten med myndigheten. 

– De flesta var nöjda med kontakten i stort, men man angav också ett antal olika svårigheter i kontakten. Det som de flesta upplevde var att Försäkringskassan begär onödiga kompletteringar av intygen. Det andra man tyckte var en svårighet är att Försäkringskassan efterfrågar så kallade objektiva medicinska fynd, när det inte går att observera sådana vid undersökningen, säger Kristina Alexandersson, professor vid sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska institutet och en av författarna till rapporten, till Sveriges Radio.

Rapporten från Karolinska institutet med titeln »Läkares erfarenhet av arbete med sjukskrivning« finns tillgänglig här.

Läs också:

SKL-rapport: Rehabkoordinatorer ny yrkesgrupp uppskattad av läkarna

Två typer av försäkringsmedicinska utredningar ska försvinna i år

60 procent fler kompletteringar av läkarintyg jämfört med 2011

Granskning: Försäkringskassans bedömningar håller inte måttet

Kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar ska utredas

Kvalitetsbrister i ny modell för bedömning av arbetsförmåga

Sjukskrivningarna het fråga på fullmäktige

Det ekonomiska ansvaret för sjukskrivningarna utreds

Kompletteringar till Försäkringskassan ett växande arbetsmiljöproblem