Se hela grafiken via länk i faktaruta. Foto: Infogram och Colourbox. Montage: Läkartidningen

Siffrorna kommer från Region Jönköpings län, vilket är ett nav för majoriteten av den privata digitala vården. Vårdaktörerna Kry, Min Doktor och Medicoo kan genom samarbeten med fysiska vårdcentraler i Jönköpings län erbjuda digital vård till patienter över hela landet.

Det blev möjligt när Region Jönköpings län likställde digitala besök med traditionella våren 2016. I juni det året gjordes drygt hundra utomlänsbesök. I juni i fjol gjordes nästan 19 000 och i november drygt 24 500.

Grafik: Så mycket kostar digital vård

Se kostnader för utomläns vård och antal besök per kommun, län och månad för hela landet.

Hela grafiken här

Under den här tiden har kostnaden per besök sänkts relativt mycket för patienternas hemlandsting. I början låg utomlänstaxan, som hemlandstingen betalade för de digitala vårdbesöken, på ungefär 1 800 kronor plus eventuell patientavgift, om den vårdsökande var barn eller hade frikort. Vid årsskiftet mot 2017 sänkte Jönköping avgiften, vilket innebar att hemlandstingen betalade knappt 900 kronor. Sommaren 2017 sänktes avgiften igen. Sedan dess betalar landstingen nära 400 kronor. Det syns som två dalar i grafiken över kostnaderna för utomläns vård.

Men med allmänhetens ökande intresse för digitala vårdbesök har ändå landstingens utgifter stigit. I juni 2016 kostade utomlänsvården genom Region Jönköpings län 220 000 kronor. I november i fjol var motsvarande summa nästan 11,8 miljoner. Fjolåret, till och med november månad, kostade nära 140 miljoner kronor.

Den digitala vården är populärast i storstadsregionerna med flest besök per capita i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. Men det kan skilja mycket inom landstingen. I Vaxholm och på Tyresö i Stockholm gjordes 48 besök per 1 000 invånare i fjol (januari – november). I Södertälje gjordes lite drygt 15. I Västra Götaland gjorde invånarna i Partille flest besök med 34 per 1 000 invånare, medan Gullspångborna bara gjorde 4.

Även på andra håll i landet kan det skilja mycket mellan kommuner som gränsar till varandra. Östersund gjorde 12,5 besök per 1 000 invånare och Krokom 8,4. Leksand hade 21,5 och Rättvik 6,4.

Som Läkartidningen kunde berätta strax före årsskiftet verkar det också som att en annan aktör, Doktor.se, kommer att kunna erbjuda digital vård utan att ta ut någon avgift av patienterna. Företaget har köpt en vårdcentral i Sörmland, ett landsting som erbjuder gratis primärvård.

Patientavgiften får istället hemlandstingen stå för. Det i kombination med att fler kan lockas söka digital vård när den är gratis, kan innebära ännu högre kostnader för landstingen.

– Som jag ser det kommer volymutvecklingen att accelerera, säger Jonatan Vincent, controller i Region Jönköpings län.

– Patientavgiften, som man brukar få stå för själv, får hemlandstinget betala. Så kostnaderna för alla landsting kommer att öka.

Se grafik:

Grafik: Så mycket kostar digital vård

Läs även:

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Digital vård får pengarna att rulla

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«

Priset för digital vård

Så här mycket har hemlandstingen betalat för privat digital vård per besök:

År 2016
2 007 kr när patienten är barn eller har frikort.
1 772 kr när patienten betalar patientavgift (görs på cirka två tredjedelar av kontakterna). 

1 januari – 30 juni 2017
1 128 kr när patienten är barn, +85 år eller har frikort.
893 kr när patienten betalar patientavgift (cirka två tredjedelar av kontakterna).

Från och med 1 juli 2017
611 kr när patienten är barn, +85 år eller har frikort.
376 kr när patienten betalar patientavgift (cirka två tredjedelar av kontakterna). 

Från sommaren 2017 gäller Sveriges Kommuner och landstings rekommendation på 650 kronor. Att summan landstingen betalar är något lägre än den som anges i prislistan har med momsen att göra.

Källa: Region Jönköpings län.