Totalt har tre vårdanställda inom Sahlgrenska universitetssjukhuset bekräftats med mässling, och ytterligare en person inom sjukvården på annat håll i Västra Götalandsregionen tros vara smittad. En smittad västsvensk person har också rest till Örnsköldsvik och kommit i kontakt med 20-talet andra personer. Enligt Landstinget Västernorrland är alla utom en av dessa immuna, och den enda personen har fått vaccin. Risken för spridning är liten.

Personal som befunnit sig på kvinnokliniken på Östra sjukhuset, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset, kan också ha fört smittan till neonatalavdelningen. Därför får 15 barn på avdelningen antikroppar, utöver de 54 som exponerats på kvinnokliniken.

– Alla barn har fått, eller kommer senast i dag att få, den här immunglobulinbehandlingen, säger Görel Nergelius, chefsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Hon påpekar att ingen av de eventuellt smittade anställda har arbetat direkt med barnen, men då de befunnit sig i samma lokaler kan de teoretiskt ha fört smittan vidare.

Totalt har tolv personer i Göteborgsområdet konstaterats ha mässling, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

– Rent realistiskt får man räkna med att något eller några fler fall dyker upp, men vi har inget nytt nu, säger Görel Nergelius.

Utbrottet har också aktualiserat frågan om vilket skydd personalen egentligen har, något man inte säkert vet.

– Det har varierat mellan olika verksamheter i vilken mån man har haft koll på medarbetarnas immunitet mot olika sjukdomar, mässling och annat. Jag tror inte att man hundraprocentigt har gått igenom det när man anställt personal, säger Görel Nergelius.

Sahlgrenska universitetssjukhuset ska nu göra en total inventering om vilken immunitet de vårdanställda har, ett arbete som påskyndas av det pågående utbrottet. Anställda födda mellan 1960 och 1980 anses kunna ha en osäker immunitet, och därför går sjukhuset särskilt ut till dessa med erbjudande om vaccination.