För knappt ett år sedan gav dåvarande folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbutreda möjligheten att skriva ut naloxon till missbrukare av heroin och andra opioider.

Nu presenterar de båda myndigheterna tre förslag på förändringar i föreskrifterna, vilka ska öka tillgängligheten till läkemedlet:

  • sjuksköterskor ska få rätt att skriva ut naloxon
  • naloxon kan lämnas ut direkt i samband med att det skrivs ut
  • räddningstjänst ska kunna ge naloxonläkemedel i väntan på ambulans.

Med den sista punkten gör de båda myndigheterna bedömningen att naloxonbehandling kan ingå i uppdraget IVPA (i väntan på ambulans) som ger kommuner (räddningstjänst) möjlighet att utföra viss sjukvård innan ambulans kommit till platsen.

Förslagen på ändringar ska göra läkemedlet mer tillgängligt för personer som riskerar överdos av opioider, men också för anhöriga och andra närstående, samt för räddningspersonal som är först på plats efter en överdos.

När beskedet om en snabbutredning kom i februari i fjol, hade det bara gått ett par veckor sedan Läkemedelsverket sagt att utdelning av naloxon inte var förenligt med lagen. Försöksverksamheter som dragit igång i Stockholm och i Skåne fick därmed ett nej.

Med de föreslagna ändringarna ska hälso- och sjukvården kunna starta naloxonprogram där förskrivning och utdelning kombineras med utbildning.

– Man behöver kunna känna igen en opioidöverdos, veta hur läkemedlet verkar, kunna ge hjärt–lungräddning och larma ambulans. Naloxon är ett komplement till övrig vård, säger Eva Nyman, läkemedelssamordnare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Naloxon har använts i sjukvården i 40 år. Utöver en förfylld spruta godkändes i november en nässprej för marknadsföring i Sverige och övriga EU.

Förslaget från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen går nu ut på remiss. Det finns i sin helhet på Läkemedelsverkets hemsida.