Tidigare behövde landstingsanställda bara lämna in uppgift om bisyssla om arbetsgivaren frågade om det. Med de nya reglerna, som regionstyrelsen godkänt, måste alla anställda som har bisysslor informera landstinget om dem.

Regionstyrelsen har även gett regiondirektören i uppdrag att ordna en teknisk lösning för registrering och uppföljning av bisysslor.

Sundsvalls tidning har i en serie artiklar under vinjetten »Läkarnas extraknäck« granskat läkarnas bisysslor. Granskningen visar att bisysslor är ganska vanligt förekommande bland läkarna, men att landstinget har dålig uppfattning om hur utbrett det är.

Av 319 undersökta överläkare och specialistläkare i Landstinget Västernorrland har var fjärde en egen firma eller sitter i ett aktiebolag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Av 44 distriktsläkare som arbetar på landstingsdrivna vårdcentraler har var femte det.

Nina Fållbäck-Svensson, sjukhusdirektör i Landstinget Västernorrland, säger till Sundsvalls Tidning att hon skulle vilja ha ett förbud mot att jobba som hyrläkare i ett annat landsting.

– Eftersom vi använder stafetter i så hög utsträckning som vi gör i Västernorrland så behöver vi de här personerna hemmavid. Därför skulle jag gärna begränsa att de åker någon annanstans och jobbar. Sen tror jag aldrig att man ska idiotstoppa utan det finns alltid omständigheter där man behöver vara lite flexibel och pragmatisk, säger hon.

Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening, ser generellt sett inga problem med att läkare använder ledig tid till att jobba extra. Men han anser att det borde vara möjligt för läkare som är anställda i Landstinget Västernorrland att arbeta som hyrläkare i det egna landstinget.

– Problemet är att våra egna relativt få kollegor i länet som vill jobba extra inte bereds möjlighet till det i vårt eget landsting. Det är där skon klämmer och den diskussionen har vi fört länge med arbetsgivaren, säger han till Sundsvalls Tidning.

Läkarnas bisysslor har varit uppe på agendan tidigare i Landstinget Västernorrland. 2014 slog exempelvis revisorerna ned på landstingets bristande hantering av läkarnas bisysslor och skrev bland annat i sin rapport att »det förekommer bisysslor bland både anställda och chefer som riskerar att vara konkurrerande eller förtroendeskadliga«.

Även i Region Norrbotten har rutinerna kring bisysslor nyligen skärpts. Detta efter att revisorerna riktat kritik mot att reglerna är för otydliga och kontrollen för dålig, i en rapport som kom förra året. Redan 2010 uppmärksammades den dåliga kontrollen av bisysslor av revisorerna, som anser att det blivit ännu sämre sedan dess.

Egentligen ska medarbetare anmäla bisysslor till närmaste chefen, som sedan ska säga ja eller nej. 2016 diariefördes enligt SVT Nyheter Norrbotten totalt 35 personer i Region Norrbotten med bisysslor – medan en kontroll med Bolagsverkets register visade att 904 anställda hade bisysslor. 62 av dem har arbetat för landstinget, som köpt in tjänster för totalt 28 miljoner kronor från sina anställdas bolag.

Nu har regiondirektören bland annat fått i uppdrag att årligen jämföra de anmälda bisysslorna mot Bolagsverkets register för att kunna kontrollera att bisysslorna är godkända och registrerade. 

Bisysslor

Du får på eget initiativ arbeta hos annan arbetsgivare eller bedriva egen verksamhet. Det regleras i bisysslebestämmelserna. Reglerna ser delvis olika ut om du är offentligt anställd i landsting eller stat, eller om du är privat anställd.Bestämmelserna för offentliganställda säger att arbetstagaren på begäran ska anmäla bisyssla och att arbetsgivaren kan förbjuda dem på tre grunder:

  • att den inverkar hindrande för arbetsuppgifterna, 
  • att den är konkurrerande eller 
  • att den är förtroendeskadlig, t ex genom att påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete.

Slutsatsen av bisysslereglerna är att du inte har någon rättighet att arbeta hos en annan arbetsgivare eller bedriva en egen verksamhet om inte en överenskommelse träffas med arbetsgivaren om detta. 

Läs mer här.

Källa: Läkarförbundet