Efter att hot, våld och sabotage mot blåljuspersonal, det vill säga personal inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård, blivit allt vanligare tillsatte regeringen i december 2016 en utredning i syfte att stärka och modernisera det straffrättsliga skyddet för de drabbade. På onsdagen presenterade utredaren, riksåklagare Anders Perklev, ett första delbetänkande.

Bland annat föreslår Anders Perklev att ett nytt brott införs i brottsbalken: blåljussabotage. Enligt förslaget ska det bli straffbart att »angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete«, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.

Utredningen föreslår också skärpta straff för hot eller våld mot tjänsteman. Minimistraffet bör enligt förslaget höjas från sex månaders fängelse till ett år, och maxstraffet från fyra års fängelse till sex år.

Nyhetsbyrån TT skriver enligt Dagens Nyheter att skärpningen kan ses som en signal om att samhället ser allvarligt på den här typen av brott.

– Att ge sig på den som räddar liv och jobbar med att upprätthålla tryggheten är något av det fegaste man kan göra. Det måste få rejäla konsekvenser och straff, sa justitieminister Morgan Johansson (S) vid pressträffen där delbetänkandet presenterades.

Även situationen för personalen vid landets akutmottagningar berördes vid pressträffen, som exempelvis när anhöriga inte accepterar de prioriteringar som vårdpersonalen gör utan i stället blir hotfulla.

– Det här speglar lite en generell utveckling i samhället, att man är mindre benägen att acceptera ett nej, sa Anders Perklev enligt TT/Dagens Nyheter.

Sveriges läkarförbund har tidigare efterlyst bättre utbildning om hot och våld för sjukvårdspersonal samt tydligare säkerhetsrutiner. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Hela delbetäknandet finns att läsa här

Läs också:

Hoppfullt efter möte om hot och våld i akutsjukvården

Regeringen kallar till samtal om hot och våld på akutmottagningar

SLF vill se åtgärder mot hot och våld

Skottskade patienter ofta stor påfrestning på vårdavdelningar

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«

Läkarförbundet: »Som medarbetare ska man kräva att det finns rutiner som alla känner till«