Lisa Davidsson. Foto: SKL

– Bedömningen är att de åtgärder som satts in ska ge effekt under perioden med sikte på att bli oberoende av hyrpersonal senast årsskiftet 2018/2019, säger Lisa Davidsson, samordnare för Sveriges Kommuner och landstings (SKL) insatser i samarbete med regioner och landsting.

Definitionen av oberoende är något svävande, och det kan ses som en omskrivning för att kraftigt minska kostnaderna för inhyrd personal.

Trots en fortsatt negativ utveckling fokuserar SKL på att lyfta fram positiva delar i den mängd komplexa statistik som finns för hyrpersonal inom vården.

Under tredje kvartalet 2017 ökade kostnaderna för extern bemanning totalt med 14 procent. Ny statistik ska presenteras i mitten av februari.

– Vi kan se att vårdgivare som Skåne, Östergötland och Kalmar har brutit trenden med stigande kostnader, och de signaler vi får från övriga landsting och regioner är tydliga. Vi kommer att se ett trendbrott under första halvåret, säger Lisa Davidsson.

– Psykiatrin ligger lite före i det här arbetet, och där har insatserna gett effekt med minskade kostnader i åtta landsting och även en liten minskning för hela landet.

I primärvården går utvecklingen åt olika håll med en ganska stor total ökning på 7 procent, trots att sju vårdgivare kan redovisa minskade kostnader.

– Det har under hela tiden funnits en medvetenhet om att vi inte kan förändra situationen i en handvändning, men det metodiska arbete som pågår på regional nivå kommer att ge resultat 2018. Att se över arbetstider och ersättningar är viktiga delar i det arbetet, men också att titta på vilka kompetenser som finns och möjligheter att frigöra läkartid för att använda resurserna mer effektivt, säger Lisa Davidsson.

Hon tillägger att det är svårt att peka på någon specifik framgångsfaktor.

– Många åtgärder krävs för att vända trenden, men en viktig del är ledningens engagemang och bra styrning och uthållighet i arbetet så att enskilda verksamheter har stöd för de åtgärder som man väljer.

Läs också:

Västerbotten lockar hyrläkare till timanställning

Fler artiklar:

De bröt trenden med beroende av hyrpersonal

Så ska beroendet av inhyrd personal elimineras