Liksom många andra landsting och regioner kämpar Region Norrbotten med att få ner de höga kostnaderna för inhyrd personal. Nu vill den rödgröna regionledningen införa en så kallad »stanna-kvar-premie« för att råda bot på hyrläkarberoendet inom primärvården i Norrbotten. Förslaget kommer att tas upp på regionstyrelsens nästa möte den 31 januari.

– När du går till hälsocentralen så ska personalen veta vem du är och vad dina barn heter. Dit når vi bara med egna medarbetare, säger Glenn Berggård (V), vice ordförande i regionstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Premien består av pensionsinbetalningar i en kapitalförsäkring som tillfaller läkaren efter att hen har tjänstgjort som distriktsläkare i fyra år. Läkare som arbetar heltid får 8 000 kronor i pensionspremie per månad, den som arbetar 75 procent får 5 000 kronor och den som arbetar halvtid får 3 000 kronor.

Om läkaren väljer att sluta tidigare, betalas inte premien ut. Avtalet mellan regionen och läkaren ska tecknas under 2018.

Regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg (S) hoppas att satsningen ska ge en större kontinuitet och minska behovet av att hyra in läkare i den hårt pressade primärvården.

– En förutsättning för att lyckas med att tillhandahålla en nära vård är att kompetensförsörjningen säkras inom primärvården. Vi tror att det här kommer att förbättra förutsättningarna för att både rekrytera och behålla våra allmänläkare inom primärvården, säger hon i ett pressmeddelande.

Andra belöningsmodeller för fast anställda distriktsläkare har sedan tidigare införts i Dalarna, Kronoberg och Gävleborg. I Gävleborg har regionledningen bland annat beslutat att grundlönen för distriktsläkare ska höjas med 4 000 kronor.

I Dalarna testas ett upplägg kallat »primärvårdslyftet«, som innebär att offentliganställda distriktsläkare som arbetar kliniskt får ett påslag om 10 000 kronor i månaden och en extra pensionspremie på 2 000 kronor i månaden – med villkoret att läkaren arbetar minst tre år. I Kronoberg höjdes grundlönen för specialister i allmänmedicin som är anställda i offentlig primärvård med 10 000 kronor förra året.

Läs mer:

Dalarna vill locka läkare till primärvården med lönelyft

Högre löner ska minska hyrbehovet i Kronoberg