Beslutet, som fattades av regionstyrelsen på tisdagen, är en direkt konsekvens av det pågående mässlingsutbrottet i Västra Götaland. Fram till dagens datum, den 16 januari, har 27 fall av mässling konstaterats sedan utbrottet startade den 10 december. 

– Åtgärden är förebyggande och långsiktig. Det nuvarande mässlingsutbrottet är begränsat och tanken med erbjudandet är att förhindra att liknande utbrott sker igen, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

De som nu erbjuds kostnadsfri MPR-vaccination är personer som vistas varaktigt i Västra Götalandsregionen, är födda 1960 eller senare och som av någon anledning inte har fullgott skydd mot mässling. Erbjudandet omfattar även asylsökande vuxna samt personer som »vistas i Västra Götaland utan nödvändiga tillstånd«.

Turister på tillfälligt besök eller personer folkbokförda i andra län/regioner omfattas däremot inte.

– Olika undersökningar uppskattar att det kan finnas uppemot 40 000 personer i Västra Götaland som inte har fullgott skydd. Vi hoppas naturligtvis att nå så många av dem som möjligt med detta erbjudande, säger Ann Söderström.

Kostnaden för vaccineringen beräknas uppgå till maximalt 8,4 miljoner kronor.

Läs också:

Sahlgrenska universitetssjukhuset avråder från onödiga sjukhusbesök

Finsk vårdpersonal måste vaccineras

Ovaccinerade kan nekas jobb i sjukvården

Sahlgrenska undersöker anställdas immunitet efter mässlingsutbrottet

Virolog om mässlingsutbrottet: »De unga förstår nog inte«