– Jag har en olustkänsla inför att gå jour numera. Och det har ju helt och hållet att göra med att jag inte vet var jag ska lägga patienter som behöver läggas in, säger Hanna Maaherra, specialist i orto­pedi på Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden, när hon loggar in i datasystemet för att kolla platsläget inför nattens arbete på akuten.

– I värsta fall blir patienter kvar på akuten över natten. Det stör arbetet där och det blir också farligare för patienterna. Det handlar ju ofta om äldre som riskerar att missa sina ordinarie mediciner, får liggsår eller blir förvirrade. Ja, de får sämre vård helt enkelt, fortsätter hon.

Här på ortopeden, liksom på sjukhuset i stort, orsakar vårdplatsbristen stora problem. Inte bara i jourarbetet. Det leder också bland annat till att planerade ingrepp måste strykas.

Bakom ligger förstås bristen på sjuksköterskor, som gör att vårdplatser inte kan hållas öppna. Men en stor del av problemet är också att patienter som är klara för utskrivning blir kvar på sjukhus när de egentligen ska tas om hand av kommunerna. I april förra året varnade 29 läkare på sjukhuset för att patientsäkerheten var hotad och uppmanade kommunalråden i Luleå och Boden att göra allt för att ordna korttidsplatser till medicinskt färdigbehandlade patienter.

Anders Sundelin, chef för länsortopedin, tycker dock att problemen har accelererat under hösten.

– Här på ortopeden upptas kontinuerligt en fjärdedel av vårdplatserna av me­dicinskt färdigbehandlade patienter. Just nu har vi en patient som har väntat i två månader, säger han och tillägger:

– Tidigare var det under sommaren som det var kris. Men nu är det liksom sommar året om.

Kristina Myhr-Eriksson, närsjukvårdschef, konstaterar att i stort sett hela sjukhuset brottas med samma problem.

– Under hösten har vi inte sällan haft uppemot 30 till 40 patienter som bedömts som utskrivningsklara. För oss motsvarar det två hela vårdavdelningar, vilket är en stor del av våra disponibla vårdplatser. Det här är ju ett problem som kommunerna är väl medvetna om och de jobbar för att hitta lösningar. Men ännu har vi inte riktigt sett något resultat.

Vid årsskiftet trädde den nya lagen om samverkan kring utskrivningsklara patienter i kraft. Den innebär bland annat att kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter skärps. Numera är kommunen skyldig att betala för de här patienterna redan efter tre dagar.

Hanna Maaherra är dock tveksam till att det kommer att få någon stor effekt på vårdplatsläget. Åtminstone inte på kort sikt.

– Patienter ligger redan kvar veckovis och månadsvis trots att kommunerna betalar för dem. Nej, det är tveksamt om några dagars skillnad kommer att ha någon stor effekt.

Kristina Myhr-Eriksson håller med.

– Så länge kommunerna inte har ordnat platser på korttidsboenden och särskilda boenden spelar det ingen roll om det handlar om tre eller fem dagar för problemet finns ju kvar, säger Kristina Myhr-Eriksson.

Däremot kommer den nya lagstiftningen snabbt att få positiva effekter på andra sätt, tror hon.

– Lagen sätter tryck på att vi faktiskt ska genomföra den samordnade planeringen om patienten. Det är väldigt bra ur patientens perspektiv.

Lagen är en ganska stor förändring genom att ansvaret för den samordnade individuella planeringen för patienten flyttas från slutenvården till den öppna, landstingsfinansierade vården.

– Det blir framför allt primärvården som måste se till att kalla till samordnad individuell planering om det finns behov av sådan.  Men vi känner oss ganska väl förberedda. Så det är klart att lagen kommer att ge positiva effekter. Men kanske inte omedelbart på situationen med de utskrivningsklara patienterna.

Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun, bekräftar att det periodvis varit ett stort tryck på korttidsplatser. Men säger att kommunen gör mycket för att hitta en lösning.

– Vi har bland annat öppnat fler platser totalt sett, där vi ska kunna ta emot de mest svårt sjuka under en period. Vårt mål är att inte ha betalningsansvar.

Just den här dagen blir Hanna Maaherra ändå positivt överraskad när hon tittar på vårdplatsläget på ortopeden.

– Åh, det ser faktiskt ut som att några patienter kommer att gå hem i dag. Jag kommer att ha åtminstone några vårdplatser i natt. Det känns jätteskönt. Då kommer jag nog att ro hem det här.

Näst flest vårddygn i Norrbotten 

Första halvåret 2016 var Region Norrbotten den region med näst flest vårddygn på sjukhus för utskrivningsklara patienter över 65 år, enligt den senaste statistiken på webbplatsen Vården i siffror: 172 vårddygn per tusen invånare, jämfört med 104 i riket totalt sett.

Bara i Västra Götaland såg det värre ut, med närmare 178 vårddygn per tusen invånare.