Som Läkartidningen tidigare berättat har Södersjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg anmält preventivappen Natural Cycles till Läkemedelsverket. Totalt har de båda sjukhusen anmält 39 fall av oönskade graviditeter.

Nu har anmälningar även inkommit från Falu lasarett och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, uppger Nyhetsbyrån Siren. Läkemedelsverket bekräftar för Läkartidningen att anmälningarna, som gäller en patient vid vardera sjukhus, är riktade mot Natural Cycles.

Läkemedelsverket tillbakavisar också medieuppgifter om att tidigare anmälningar mot appen skulle ha lagts ned. Myndigheten har tvärtom upprättat ett tillsynsärende och begär nu in kompletterande uppgifter för att få en uppfattning om det finns brister i produkten, produktinformationen eller i uppföljningen av appens användning.

– Utredningen av preventivmedlet Natural Cycles är i allra högsta grad pågående. Vi har avslutat den första fasen där vi har begärt tillverkarens svar på olycksrapporterna. Nu går utredningen vidare till nästa steg som innebär att vi samlar in information för att kunna ta ställning till om det behövs några åtgärder. Bland annat vill vi se klinisk data, riskanalys och eftermarknadskontroll, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Natural Cycles har en certifiering enligt EU:s regelverk för medicintekniska produkter men har inte tidigare granskats av Läkemedelsverket. Användaren mäter sin morgontemperatur och baserat på resultatet ska appen räkna ut när det är säkert att ha sex om man vill undvika graviditet.

Läs också:

Södersjukhuset anmäler preventivmedels-app

P-appen Natural Cycles anmäls även i Göteborg