Mer grafik, med överbeläggningar och utlokaliseringar per landsting 2017, finner du via länk i faktarutan nedan. Grafik: Läkartidningen och Infogram

Den senaste statistiken från Sveriges Kommuner och landsting visar att överbeläggningarna och utlokaliseringarna ökar kraftigt inom somatisk vård. Förra året var det i genomsnitt 4,36 överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och 2,24 utlokaliserade patienter per hundra disponibla vårdplatser – en ökning från 3,71 respektive 1,47 året dessförinnan.

De senaste fem åren har ökningen för såväl antalet överbeläggningar som antalet utlokaliseringar inom den somatiska vården varit dramatisk.

Sörmland, Västmanland och Västernorrland hade flest överbeläggningar förra året. Jönköping, Dalarna och Värmland hade minst antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser.

Grafik

Klicka här för att se utvecklingen av antalet överbeläggningar och utlokaliseringar 2013–2017, samt situationen i respektive landsting 2017.

När de gäller utlokaliserade patienter toppade Gotland, Norrbotten och Uppsala statistiken förra året. Minst utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser hade Kronoberg, Kalmar län och Västernorrland.

Enligt statistik från OECD har Sverige lägst antal vårdplatser i EU. Överbeläggningar och utlokaliseringar har nyligen lyfts fram som allvarliga och växande problem i en rapport från Socialstyrelsen.

Vårdplatsbristen är en av Läkarförbundets fokusfrågor inför valet i höst, och nyligen presenterade förbundet tre åtgärder som de anser krävs för att få bukt med problemen:

  • En personalpolitik som möjliggör en trygg vård och ett hållbart arbetsliv.
  • Vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov.
  • En nationell primärvårdsreform.

– Behovet av vårdplatser behöver kartläggas på en lägre nivå och dimensioneras bättre. Till exempel kanske det behövs fler intensivvårdsplatser på ett sjukhus. Då kan man inte säga: »jamen, det finns platser på geriatriken«, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, som även påpekar att det är viktigt att stärka primärvården, se över hela vårdkedjan samt få en bättre kontinuitet om vårdplatsbristen ska gå att lösa.

Läs också:

Strid om vårdplatser på Gotland

Vårdplatsbristen viktig fråga för Läkarförbundet

»Man känner sig maktlös inför situationen«

»Stora problem kräver nytänkande«