Enligt uppgifter till Dagens Nyheter riskerar 49 operationssalar vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna att behöva stänga i början av mars och fem veckor framåt. Orsaken till den besvärliga situationen uppges vara akut brist på sjuksköterskor.

David Konrad, chef för perioperativ medicin och intensivvård med ansvar för planeringen av operationsresurser, bekräftar bilden.

– Siffrorna stämmer om vi inte hittar någon ytterligare kapacitet, vilket är osannolikt. Under början av året har ett antal medarbetare tyvärr valt att sluta hos oss, säger han till Dagens Nyheter.

Om neddragningen måste genomföras innebär det enligt Dagens Nyheter en avsevärd kapacitetsminskning som riskerar att drabba stora delar av sjukhusets cancerkirurgi.

Nu ska sjukhuset se över olika möjligheter för att förbättra situationen.

– Vi ser över om vi kan öka mängden inhyrda sjuksköterskor inom kort. Vi för också dialog med operationssjuksköterskor som har arbetat hos oss tidigare. Vi har klart med två operationsundersköterskor som ska börja, säger David Konrad.

Harald Blegen, chef för Tema cancer på Karolinska universitetssjukhuset, uppger för Dagens Nyheter att sjukhuset har haft kontakt med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och med andra sjukhus angående situationen.

– Vi har lärt oss av sommarplaneringen i fjol. Min bild är att det uppfattades att vi då inte var tillräckligt flexibla i planeringen, och i dialogen med andra sjukhus, säger Harald Blegen. 

Han vill dock inte säga att den besvärliga situationen kommer att leda till ökade cancerköer. I stället menar han att kösituationen ser betydligt bättre ut jämfört med i somras.

Läkartidningen har tidigare berättat om att plats- och personalbristen vid Karolinska universitetssjukhuset under semesterveckorna förra året var så stor att tolv patienter med cancer i levern respektive bukspottkörteln inte kunde opereras i tid.

Tre av dessa fall anmäldes enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom det inte kunde uteslutas att den långa väntetiden till operation förorsakat allvarlig vårdskada. Dessutom inledde åklagare i slutet av januari i år en förundersökning om misstänkt vållande till annans död.

Läs mer:

Karolinska tillsätter extern utredning om sommarens cancerköer

Åklagare utreder vållande till annans död efter långa cancerköer

Försenade canceroperationer utreds av IVO

Vårdplatsbrist på Karolinska fördröjde operationer

10 000 inställda operationer i Stockholm förra året