Som Läkartidningen tidigare berättat är skälet till indragningen svårigheter att hantera överdosering av Alvedon 665 mg, som är en tablett med fördröjd frisättning. Övriga läkemedel som innehåller paracetmol påverkas inte av beslutet.

Läkemedelsverket skriver nu att beslutet att dra in Alvedon 665 mg kommer att påverka ett stort antal patienter i Sverige. Och att förskrivare redan nu bör planera för alternativ behandling för dem.

Läs också Läkemedelsverkets kommentar till det väntade beslutet som publicerades i Läkartidningen i januari i år.