Sverige har satt för stor tilltro till de medicinska ålderbedömningarna, enligt kommissionären Nils Muižnieks som besökte Sverige i oktober för att granska hur de mänskliga rättigheterna tas tillvara för människor som flytt hit. 

Kommissionären uppmanar i stället Sverige att använda tvärvetenskapliga metoder. I en rapport skriver Nils Muižnieks att en bättre metod för att bedöma ålder på unga asylsökande är att inte enbart förlita sig på den medicinska bedömningen utan bredda bedömningen genom att även utreda personens psykologiska mognad. Och där tvekan om ålder finns bör man alltid låta bedömningen vara till den asylsökandes fördel, enligt kommissionären.


Läs mer:

Rättsläkare lämnar RMV

Politiker ifrågasätter metod för åldersbedömningar