Regeringen har i ett antal år gjort överenskommelser med Sveriges Kommuner och landsting om ersättning till landsting som gör försäkringsmedicinska utredningar.

Men de tidsbegränsade överenskommelserna har gjort det svårt för både landstingen och Försäkringskassan att planera framåt. Dessutom har det varit svårt för landstingen att veta vilken ersättning de kan vänta sig på sikt.

Men nu föreslår alltså regeringen lagändringar som ska förenkla för såväl landstingen som Försäkringskassan framöver.

Förslagen innebär bland annat att Försäkringskassan ska få lättare att leva upp till sin utredningsskyldighet inom alla förmåner, och att landstingen ska tillhandahålla utredningar när Försäkringskassan behöver det.

Landstingen ska också ges bättre förutsättningar för samarbete med andra landsting och vårdgivare – och på så sätt kunna skapa specialiserade enheter som kan göra utredningar för flera landsting.

Regeringen vill även att försäkringsmedicinska utredningar inte ska ses som hälso- och sjukvård men att det slås fast att de ska utföras inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet av legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Lagen föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Läs mer om förslagen här.