Som Läkartidningen har berättat i flera artiklar är arbetsmiljöproblemen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset så allvarliga att huvudskyddsombudet har gjort 6:6a-anmälningar vid ett par tillfällen.

Läkarna har inte hunnit med sina arbetsuppgifter, kraven på dem matchar inte förutsättningarna och stödet från chefer har varit otillräckligt. Den handlingsplan som tidigare upprättats har inte följts, menar facket.

Den 27 februari möttes skyddsombud och arbetsgivare för att diskutera situationen och åtgärder efter den senaste 6:6a-anmälan. Anna Rask-Andersen, överläkare och huvudskyddsombud vid Akademiska sjukhuset, är försiktigt positiv när Läkartidningen pratar med henne efter mötet.

– Sammanfattningsvis är jag positiv, för ledningen har tagit det här på allvar. De försöker få ordning och vi kan bara hoppas att de lyckas med sina rekryteringar. Och jag hoppas att de kan få tillbaka läkare som lämnat kliniken eller som har tjänstledigt.

Ett problem har varit en hög personalomsättning och brist på läkare i tjänst. Totalt sett är bristen på personal ungefär som för ett år sedan, men den har minskat något på läkarsidan.

Nu har arbetsgivaren aviserat att två ST-läkare är på väg, och det finns också planer på att försöka få hjälp med bakjouren från vuxenpsykiatrin. För att motivera ökade anslag i budgeten ska personalen också bli bättre på att loggföra sitt arbete.

Skyddsombuden har även framfört önskemålet att anställa en skötare som kan arbeta med samtal, sköta kontakter och stötta patienterna.

Talar det här för en bättre arbetsmiljö som grund för en bättre personalsituation?

– Jag hoppas verkligen det. Det är en hel del på gång, men läget är fortfarande ansträngt. Vi hoppas att det som arbetsgivaren planerar ska falla ut till det bästa, säger Anna Rask-Andersen, och tillägger:

– Det allra värsta är situationen för de barn som väntar på vård utan att få behandling. Jag känner den största medkänsla med dem och deras föräldrar.

 

Läs även:

Problem på BUP i Uppsala kvar – ny 6:6a-anmälan

Kartläggning: allvarliga arbetsmiljörisker vid BUP i Uppsala