Klicka på bilden för att se grafiken i större format. För komplett grafik med exakt antal studenter per år – använd länk i faktaruta nedan. Grafik: Läkartidningen och Infogram

Trenden fortsätter. Statistiken för läkarstudenter i utlandet pekar fortsatt nedåt. Sedan 2011 har det blivit färre läkarstudenter med studiemedel som pluggar i ett annat EU-land. Förra året var siffran 2 807 stycken, cirka 130 färre än 2016. Man måste gå tillbaka ända till år 2008 för att hitta ett läsår med färre svenska utlandsstudenter.

I Sverige syns dock en ökning. Förra året fanns 8 011 studenter med studiemedel vid landets läkarutbildningar, vilket är 200 fler än år 2016.  Det innebär även att antalet läkarstudenter i sin helhet år 2017 – 10 782 stycken – tar ett blygsamt skutt uppåt igen efter att ha backat år 2016.

Under 2018 ska läkarutbildningarna i Sverige utökas med 40 platser. Regeringens mål är att bygga ut läkarprogrammen vid landets lärosäten med totalt 440 nya platser fram till och med 2023

Grafik

För att se hela grafiken med exakt antal studenter i Sverige respektive utomlands per år – klicka här.