På uppdrag av regeringen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kartlagt hur anmälningarna om brister i vården utvecklats mellan 2016 och 2017. Tre områden har specialgranskats, uppger Sveriges Radio: kirurgi, primärvård och psykiatri.

Enligt rapporten handlar anmälningarna inom området kirurgi främst om själva vården, medan de upplevda bristerna i primärvården snarare gäller fördröjningar av diagnos och behandling. Inom psykiatrin handlar många anmälningar om läkemedelsbehandling.

Bemötandet i vården beskrivs också som en återkommande brist. Klagomål som gäller kvinnor är fler än de som berör män, totalt 57 procent – inte sällan i samband med graviditet och förlossning.

– Det viktigaste resultatet är att klagomålen har ökat över tid, skulle jag säga, och att kvinnor är överrepresenterade, säger Camilla Jomer, utredare vid IVO, till Sveriges Radio.

Sedan den 1 januari i år gäller nya regler för klagomål på hälso- och sjukvården. Patienter ska nu i första hand vända sig till vårdgivarna i stället för till IVO. Detta för att IVO i högre grad ska kunna prioritera sin egeninitierade tillsyn av hälso- och sjukvården.