Ortopedin står för nära 30 procent av de anmälningar om vårdskador som lett till ersättning. Foto: Shutterstock/IBL

Under 2017 anmäldes 16 261 skador till Löf. Det är en ökning med 1,6 procent, vilket är betydligt bättre än ökningen mellan exempelvis 2014 och 2015. Då ökade de anmälda skadorna med nio procent.

– Lägger man samman vår skadestatistik med andra datakällor får man en ganska klar bild. Och den är att det på flera områden helt klart går åt rätt håll, till exempel inom vissa specialiteter och i vissa landsting, säger Pelle Gustafson, chefläkare på Löf och medicinsk redaktör på Läkartidningen.

Inom sjukvården står ortopedin för nära 30 procent av anmälningarna som lett till ersättning och 25 procent av den totala ersättningskostnaden. Därefter kommer tandvården på tolv procent, men andelen av den totala ersättningskostnaden är endast två procent.

Trots att det går åt rätt håll ser Pelle Gustafson vissa orosmoln.

– Det finns tyvärr några områden där utvecklingen ganska samstämmigt tyder på att det blir fler skador. Det är framför allt trycksår och fallskador. Där har det inte alls hänt så mycket som vi ville.

Några organisatoriska problem som Pelle Gustafson ser är brist på vissa kompetenser, i synnerhet specialistsjuksköterskor, och att ha rätt kompetens på rätt plats. En annan sak är vårdplatsbristen.

Han påpekar också att det finns stora regionala skillnader och att sjukvårdssystemet inte tycks lära av sina misstag.

– I för hög utsträckning ser vi att lärdomar inte inkorporeras. Det görs samma sorts fel gång på gång. Vi är inte alls så duktiga på att sprida kunskap i organisationen.

På det hela taget är det dock en positiv utveckling med en avmattning i ökningen av antalet anmälda skador i vården. Men än vill han inte dra några slutsatser.

– Jag vill egentligen inte ta ordet »trendbrott« i min mun. Det är lite tidigt. Men ser vi att det håller sig här om två år, då är det ju inget att snacka om. 

Hela statistiken över anmälda vårdskador 2017, inklusive fördelning på landsting, finns här.

Läs också:

»Jag är förvånad över att vi inte lyckas lära oss mer«

Positiv vårdskadetrend bruten

Brott i positiv vårdskadetrend

Regeringen vill utreda om personalbrist leder till vårdskador

Vårdskador vanligare vid vanliga behandlingar