Under fredagen åkte en delegation från Sveriges läkarförbund med ordförande Heidi Stensmyren i spetsen till Uppsala för ett studiebesök på den privatdrivna vårdcentralen tillsammans med Annika Strandhäll. Förutom specialister i allmänmedicin arbetar även gynekologer och ögonläkare här, och inom ögonplastikkirurgi utförs dagkirurgi.

Centrumkliniken har valts ut som ett exempel på en så kallad »grön ö« inom primärvården, enligt Heidi Stensmyren.

– Vårdcentralen har startat på initiativ av professionen och arbetar med att bygga ut den nära vården – så de är ett bra exempel på en välfungerande nära vård. Man lyckas driva en populär verksamhet där läkarna upplever att de kan ta hand om sina patienter.

Vad vill du visa socialministern genom det här besöket?

– Hon är intresserad av att främja det som fungerar och brukar lyfta upp värdet av kontinuitet. Och det här är ett sådant exempel.

Men trots att Centrumkliniken inte behöver annonsera efter distriktsläkare och är populär bland patienterna är vd:n Martin Lindman inte nöjd. Under besöket passade han på att ge en rejäl känga till det befintliga ersättningssystemet i Region Uppsala, som enligt honom bromsar tillväxten. Att utöka verksamheten skulle snarast minska lönsamheten, menar han.

– Utifrån ett patientbehov skulle vi kunna anställa hur mycket som helst. Och vi är så populära utifrån ett arbetsgivarperspektiv att vi tvingas säga nej till läkare som vill arbeta här, säger han och fortsätter:

– Vi har drivit den här vårdcentralen i fem år och den är fortfarande inte vinstdrivande fast det är en av Uppsalas populäraste vårdcentraler.

När vårdval gynekologi och vårdval ögonsjukvård infördes i regionen sökte sig specialistläkare från Akademiska sjukhuset till Centrumkliniken och föreslog ett samarbete. Nu är det klinikens mest stabila ben. Tre – snart fyra – ögonläkare och fem gynekologer arbetar på Centrumkliniken. Där ges ersättningen efter antal besök och inte, som för vårdcentralens verksamhet, efter antalet listade patienter.

– Ögon och gyn stöttar husläkarverksamheten för att det ska gå ihop ekonomiskt. Vi är väldigt glada att vi har dem. Annars skulle husläkarverksamheten braka ihop, säger Svante Svenson.

Han är specialist i allmänmedicin och har arbetat på vårdcentralen sedan den startade för fem år sedan. Läkargruppen består av sex specialister i allmänmedicin på totalt 4,5 heltidstjänster. Svante Svenson är den enda distriktsläkaren som arbetar heltid.

Han ger ett smått desillusionerat intryck. För ett och ett halvt år sedan stängdes hans patientlista, då det bedömdes att han inte kan ta emot fler. Den växande och stora gruppen patienter med psykisk ohälsa bekymrar honom särskilt.

– Jag har jobbat som distriktsläkare sedan 1992. Trots att jag tror mig vara erfaren har jag aldrig arbetat så mycket som nu. Uppdraget har blivit så mycket tyngre. Det är ett helt annat jobb i dag, säger han och fortsätter:

– Jag är livrädd för att primärvårdens uppdrag ökar innan resurserna kommer – om de alls kommer.

Socialminister Annika Strandhäll beskrev studiebesöket som »jätteintressant«.

– Det är spännande att man har organiserat sig på ett sätt som vi ser lite som framtidens primärvård, säger hon till Läkartidningen.

Centrumkliniken beskrivs som en välfungerande, välbemannad vårdcentral. Hur ser du på det faktum att de ändå stångas med flera svåra utmaningar? 

– Vi är inne i en stor omställning av primärvården just nu, där vi funderar på hur vi på bästa sätt ska skapa schysta förutsättningar för framtidens primärvård. Vår primärvårdsutredare Anna Nergårdh tittar på ett nationellt uppdrag för den nära vården och hur omläggningen ska ske.

Hos många distriktsläkare finns en oro över att primärvårdsuppdraget kommer att utökas utan att primärvården ges resurserna att klara det. Behöver de oroa sig?

– Jag ser det som fullständigt självklart att om man ska göra den här omläggningen så måste det finnas resurser att göra den. Annars kommer vi ändå landa i att vi inte kan tillhandahålla den service och tillgänglighet som krävs.