Som Läkartidningen tidigare har berättat anmäldes utlämnandet av uppgifterna till Justitieombudsmannen, JO. Det handlar om patientdata som överfördes i samband med regionens forskningssamarbete med Brigham and Women’s Physicians Orginazation och anslutna sjukhus Brigham and Women’s hospital, med säte i Boston.

Genom samarbetet skulle regionen få hjälp med att utveckla metoder för att analysera data och utveckla vård och forskning. Enligt anmälan skulle hundratusentals journaler ha skickats till USA år 2016 utan att ett sekretessavtal slutits. Överföringen av patientdatan uppmärksammades av Hallandsposten 2017 och i samband med det gjordes JOanmälan.

I ett yttrande till JO tillbakavisar regionstyrelsen påståendet att det inte fanns något sekretessavtal. Enligt styrelsen finns ett avtal som kräver tystnadsplikt av parterna angående »alla uppgifter inom ramen för samarbetet«.

Det stämmer inte heller att Region Halland lämnade ut »journalhandlingar«, skriver styrelsen. Det rör sig om viss journaldata och den har anonymiserats genom att namn och personnummer ersatts med så kallade löpnummer.

Men det fanns en »nyckel« som kopplade ihop personuppgifter med löpnummer. Enligt Region Halland hade ett begränsat antal medarbetare i den egna organisationen samt tre konsulter tillgång till nyckeln. Styrelsen skriver i utlåtandet att Brigham and Women’s Physicians Orginazation har »utplånat« både utlämnad data och nyckeln, och samma sak gäller »regionens egna datalager«.

Regionstyrelsen konstaterar också »med facit i hand« att uppgifterna som lämnades ut var personuppgifter i Personuppgiftslagens mening. Det är en bedömning som chefer och andra medarbetare inte gjorde vid utlämnandet.

Även om själva beslutet att lämna ut uppgifterna togs i laga ordning, uppfyllde inte utlämnandet alla krav på persondataskydd. Då USA inte anses ha ett adekvat persondataskydd borde EU-kommissionens standardklausuler ha tecknats före överföringen. Dessutom har inte beslut och skäl till beslut dokumenterats tillräckligt tydligt, skriver regionstyrelsen.

 

Läs även:

JO granskar halländskt forskningsprojekt

Svensklett projekt hjälper forskare med ny datalag

Nya lagar som börjar gälla 2018