Läkarna skrev en begäran med hänvisning till en undersökning som Region Jönköpings län gjort av de digitala vårdgivarna Kry och Min Doktor. Läkarna menade att den digitala vårdformen utgör ett hot mot patientsäkerheten och bidrar till överförskrivning av antibiotika.

IVO har nu fattat beslut i frågan om en granskning av digital vård. I ett svar till läkarna uppger IVO att informationen i begäran kan komma att användas i framtiden men att myndigheten i nuläget inte kommer att göra någon granskning.

 

Läs även:

Kräver IVO-granskning av digitala vårdaktörer

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«

Min Doktor ger Jönköping skarp kritik

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkares »klart olämpliga« förskrivning väcker principfrågor