– Verksamheten har klarat det här väldigt bra. Det har ju varit ett extraarbete, det ska man inte sticka under stol med. Men det har skötts förträffligt, säger Nina Nelson Follin, direktör för kvalitet och patientsäkerhet vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Jag tycker att det har varit ett utmärkt samarbete, både internt på Karolinska och inom hela Stockholms läns landsting.

Under nästan ett dygn, mellan måndagen och tisdagen, byttes hårdvara för NKS IT-system. Bakgrunden är de störningar som sjukhuset har dragits med sedan verksamheterna började flytta från de gamla lokalerna i Solna.

– Nätverksuppgraderingen innebär att man har en stadig bas. Det här är en grundförutsättning. Sedan finns olika system i olika delar av verksamheten, beroende på vad det är för krav just där, säger Nina Nelson Follin.

Vilken verksamhet har varit mest drabbad av störningarna?

– Det som var fallet i november var ju hjärta-kärl, där det var viktigt att få en stabil bas.

Under flytten dirigerades ett antal ambulanser till andra sjukhus. Därtill flyttades några patienter som krävde en viss typ av hjärtsjukvård till Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Danderyds sjukhus.

Karolinska universitetssjukhuset och landstingets regionala särskilda sjukvårdsledning har lämnat stabsläge. Personalen, som det senaste dygnet tillämpat manuella rutiner, ska nu kunna återgå till ordinarie arbetssätt. Stefan Schildt, IT-direktör för Stockholms läns landsting, säger dock i ett pressmeddelande att vissa enstaka funktioner till en början kan krångla, men att IT-support finns tillgänglig.

Är det slut på störningar nu?

– Av det här skälet, på grund av nätverket, förväntar jag mig att det ska vara stabilt nu. Men sedan finns det ju andra tekniska system som man nu, med ett uppgraderat nätverk, måste jobba vidare med, säger Nina Nelson Follin.

Finns några kända problem med specifika system?

– Det finns delar i tekniken som vi inte har utnyttjat fullt ut, som nu med den här basen kan utnyttjas bättre. Det är upp till IT och verksamheten att nu jobba vidare med.

 

Läs även:

Delar av NKS stängs ett dygn när IT-system ska uppdaterasRegeringens NKS-kommission kan strida mot grundlagen

Risk för patientsäkerheten – forskare på Karolinska får vänta med flytt

Visselpipor – när larmen på NKS inte fungerar

Läkarföreningen om läget på Karolinska: »Vi måste få en konkret förbättring«

Fortsatta teknikproblem på NKS – allvarlig avvikelse utreds

NKS i stabsläge efter teknikproblem

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Finansministern efterlyser statlig granskning av NKS