Plats- och personalbristen vid Karolinska universitetssjukhuset var under semesterveckorna förra året så stor att tolv patienter med cancer i levern respektive bukspottkörteln inte kunde opereras i tid.

De tolv fallen granskades internt av sjukhuset. Tre fall anmäldes därefter enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom det inte kunde uteslutas att den långa väntetiden till operation förorsakat allvarlig vårdskada.

Dessutom inledde åklagare i slutet av januari i år en förundersökning om misstänkt vållande till annans död, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Nu tillsätter Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör vid Karolinska universitetssjukhuset, och Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör, även en extern utredning av sjukhusets hantering av sommarens cancerköer.

Enligt sjukhuset är syftet med uppdraget att »göra en oberoende granskning av sjukhusets hantering av kapaciteten gällande övre abdominell kirurgi och fördröjningar av canceroperationer«.

– Vi ser det som mycket viktigt att noga se över processen i sin helhet och som en del av det att vi alltid har patientsäkerheten i fokus, säger Nina Nelson Follin i ett pressmeddelande.

Uppdraget består av flera delar. Bland det som ska undersökas ingår exempelvis hantering och planering av operationskapacitet, hantering av den uppkomna situationen inklusive bedömningar och vidtagna åtgärder samt intern kommunikation och kommunikation gentemot ägare och övriga sjukhus.

Enligt Dagens Nyheter tackade Karolinska universitetssjukhuset strax före midsommar nej till hjälp från läkare vid Danderyds sjukhus, trots att väntetiderna ökade kraftigt. Hanteringen av detta ska också granskas i den externa utredningen.

Enligt pressmeddelandet kommer en extern utredare att utses inom kort.

Läs mer:

Åklagare utreder vållande till annans död efter långa cancerköer

Försenade canceroperationer utreds av IVO

Vårdplatsbrist på Karolinska fördröjde operationer

10 000 inställda operationer i Stockholm förra året