Igår, onsdag, presenterade Karolinska universitetssjukhuset resultaten från en internrevision av sjukhusets användning av konsulttjänster, där särskilt fokus har legat på inköp av externa konsulter från Boston Consulting Group, BCG.

I översynen, som genomförts av sjukhusets internrevisor Ole Alvin, framkommer flera brister, bland annat gällande delegationsordning för beställning av konsulttjänster och att gällande regler vid risk för jäv och intressekonflikter inte följts.

Dessutom visar rapporten att det saknas underlag i form av specifikationer till BCG-fakturor för 2011. För perioden 2012–2014 finns underlag för cirka 65–70 procent av fakturorna.

I rapporten konstateras vidare att antalet timmar som konsulterna från BCG har arbetat inte överensstämmer med sjukhusets riktlinjer för hållbara arbetsvillkor för anställda.

I dag, torsdag, svarade sjukhusets styrelseordförande Anders Ekblom på frågor från medier via telefon. Han konstaterade till att börja med att rapporten pekar på ett antal allvarliga brister och att styrelsen tar det här på största allvar. På frågan om styrelsen fortsatt har förtroende för sjukhusdirektör Melvin Samsom och den övriga sjukhusledningen svarade Anders Ekblom:

– Frågan diskuterades specifikt i styrelsen igår och svaret är ja, vi har fullt förtroende för Melvin och sjukhusledningen.

På frågan om han själv kan sitta kvar som styrelseordförande svarar Anders Ekblom att det är en fråga för ägarna.

Däremot uppger han att styrelsen inte anser att de åtgärder som Melvin Samsom presenterade under omsdagen är tillräckliga. Styrelsen vill därför se ett antal ytterligare åtgärder. Bland annat vill styrelsen att det inrättas en ny tjänst, en så kallad Compliance officer, centralt i ledningen för att se till att rutiner och processer efterlevs.

Styrelsen vill också att ledningen omedelbart, för att utesluta eventuella oegentligheter, ser till att varje fakturaunderlag som saknas för åren 2011–2014 kommer fram.

Styrelsen pekar också på att veckoarbetstiden för anställda och underleverantörer inte för överstiga eller stå i strid med landstingets uppförandekod och att detta ska implementeras omedelbart för de pågående konsultarbeten och avtal som finns.

Dessutom vill styrelsen vid varje styrelsemöte ha en uppdatering om behov och användning av konsulter.

– Vi vill att det här förändringsprogrammet ska vara implementerat senast i slutet av detta kvartal, det vill säga inte senare än 31 mars, säger Anders Ekblom.

Läs mer:

Karolinska universitetssjukhuset: »Vi har brustit i våra rutiner«

BCG-fakturor på 57 miljoner till Karolinska saknar underlag

Karolinska inleder revision av konsultkostnader

Fakturor för 28 miljoner kronor kan inte förklaras

Karolinska universitetssjukhusets produktionsdirektör avgår