Anders Ekbom har utsetts till vetenskapligt ombud vid Karolinska institutet, KI. Foto: Ulf Sirborn

Utnämningen av Anders Ekbom, professor i epidemiologi, som vetenskapligt ombud meddelades i ett blogginlägg av Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen.

För Läkartidningen beskriver Anders Ekbom sitt nya uppdrag så här:

– Det handlar bland annat om att försöka få ut i organisationen vilka regelverk vi har att leva efter. Det sker ju en viss förändring över tid och vi har sannolikt att förhålla oss till den nya etikprövningslagen och den nya oredlighetsnämnden som förhoppningsvis kommer att komma till stånd.

– Sedan har vi upptäckt att det finns frågor som inte är så dramatiska som oredlighet, det vill säga problem när det gäller författarfrågor och sådant, och att jag kan vara någon sorts bollplank för det, fortsätter Anders Ekbom.

I och med det nya uppdraget som vetenskapligt ombud blir Anders Ekbom också ordförande i det nya etikråd som ska bildas vid Karolinska institutet (KI). Det tidigare etikrådet, som upplöstes 2016, hade en rådgivande roll under rektor och hanterade bland annat oredlighetsärenden.

Det nya etikrådet ska dock inte hantera oredlighetsärenden. Dessa ska enligt KI hanteras genom en annan handläggning. I stället är tanken att etikrådet framöver ska »bidra till proaktiva diskussioner i komplexa etiska frågeställningar«.

– Etikrådet är inte ett operativt organ utan det är något som ska hjälpa institutet med policyfrågor. Vad som kan anses vara god forskningssed är föränderligt över tid och det här är något som man bör ha en förutsättningslös diskussion om under vägens gång. Det här är inte något som är statiskt. Det kommer upp nya frågor hela tiden, förklarar Anders Ekbom.

Läs också:

Anders Ekbom ny prorektor på KI

Åtgärdsarbetet på KI efter Macchiarini går framåt

KI inför krav på elektronisk forskningsdokumentation

Förändrad roll för KI:s etikråd