Västmanlands sjukhus i Västerås som det ser ut i dag. Foto: Region Västmanland

– Det är behövligt. Många lokaler är undermåliga, säger Yvette Andersson, vice ordförande i Västmanlands läkarförening, till Läkartidningen.

– Jag jobbar på kirurgen och det är ett av de hus som är helt utdömda. Rören läcker och det är för lågt i tak. De byggnaderna kommer att rivas. Det här är inget man kan komma ifrån att göra.

Det är främst intensivvården, förlossningen och kirurgen som behöver nya lokaler.  Även sjukhusdirektör Håkan Wittgren menar att flera av de nuvarande byggnaderna är små och alltför omoderna.

– Vi har ett åldrat fastighetsbestånd och det är en hel del problem, till exempel ideliga läckage. En gång var det i en operationssal i Västerås som det läckte och en annan gång i operationssalen i Köping, säger han till Vestmanlands Läns Tidning.

Med ett nybygge kan man till exempel lägga akutsjukvården och opererande klinikers vårdavdelning nära varandra. Ett nybygge påverkar också verksamheten mindre än en renovering av de gamla lokalerna.

De 6,8 miljarder kronor som etapp ett beräknas kosta fördelas med 5,3 miljarder till helt nya lokaler, en halv miljard till ombyggnad av de gamla, och resten till högre driftkostnader.

– Man har ju räknat på att renovera olika delar, men det kommer att kosta nästan lika mycket. Det skulle inte bli så bra logistiskt. Nu försöker man få till att olika avdelningar ska ligga bra till i förhållande till varandra, säger Yvette Andersson.

Hon tycker att arbetet som lett fram till politikernas beslut har skötts på ett bra sätt. Nu går det in i nästa fas där man ska dra upp detaljerna för nybygget.

– Vi önskar att vi får vara med så mycket som möjligt och tycka till, och det verkar det som att vi får. Sedan hoppas vi att man lär sig av misstag på andra håll. Man behöver inte göra om samma misstag som andra, säger Yvette Andersson.