Redan i dag används Freestyle Libre – ett system som mäter vävnadsglukos via en sensor på huden och gör att patienten slipper sticka sig i fingret – vid typ 1-diabetes.

Och nu rekommenderar alltså NT-rådet vid Sveriges Kommuner och landsting att landstingen ska erbjuda systemet även till en begränsad grupp patienter med typ 2-diabetes.

Enligt NT-rådet är det patienter som har störst behov av kontinuerlig glukosmätning som ska få tillgång till det.  

Rekommendationen blir därför att landstingen erbjuder systemet till patienter som behandlas med en kombination av bas- och måltidsinsulin och som har svårt att få sin blodsockernivå under kontroll trots att de sticker sig i fingret många gånger per dygn.

NT-rådets rekommendation grundas på en hälsoekonomisk utvärdering som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har gjort.