Deadline för remissvaren är nästa vecka. Men några svar har redan nu kommit in till regeringen, rapporterar Dagens Medicin.

Sveriges läkarförbund har kämpat för att få en introduktionstjänst ändå sedan förslaget om en ny läkarutbildning kom, och det stod klart att dagens allmäntjänstgöring för läkare ska tas bort.

Förbundet har tidigare sagt att man anser att BT ska utgöras av en egen tidsbegränsad anställning som är reglerad i kollektivavtal. I remissvaren står det klart att flera håller med om det. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, tillhör dem som vill att BT ska vara en separat tidsbegränsad anställning och anser att regeringens förslag är för otydligt när det gäller vilken anställningsform som ska gälla.

– Ur ett arbetsgivarperspektiv vill vi att det ska vara möjligt att pröva på att arbeta någonstans under en begränsad tid utan att gå in i en fast anställning. Då får läkaren och arbetsgivaren en chans att lära känna varandra, säger handläggaren Michael Bergström på SKL till Dagens Medicin.

Även Distriktsläkarföreningen skriver i sitt remissvar att det är viktigt med en BT som är skild från ST.

– Risken är annars att man väljer att göra BT i specialiteter som det är lätt att få, bristspecialiteter som allmänmedicin, och sedan hoppar av för att välja något annat, säger Camilla Sandin Bergh, styrelseledamot i Distriktsläkarföreningen och studierektor för ST inom Närhälsan i Västra Götaland, till Dagens Medicin.

Läs också:

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare

Jens Schollin: Det finns en otrolig majoritet för någon sorts introduktion

Känslosam debatt om AT

Läkarförbundet: Inför krav på extern granskning av kvaliteten i bastjänstgöringen

Behovet av introduktion till ST utreds som del i ny läkarutbildning