BCG har på eget initiativ tagit fram en rapport om svensk hälso- och sjukvård, uppger tidningen Dagens Medicin. Rapporten, som finns att läsa här, har fått namnet »Lever svensk hälso- och sjukvård på lånad tid? Framtidens krav på sjukvårdens ledning och styrning«.

Enligt Dagens Medicin beskriver rapporten en vårdverklighet som präglas av god kvalitet men dras med flera problem, bland annat:

  • dålig tillgänglighet
  • låg patientnöjdhet
  • personalflykt, främst bland specialistsjuksköterskor
  • ökad administration.

Bland förslagen till lösningar finns sådant som bättre ersättningsmodeller och utvecklat IT-stöd, samt en vård som organiseras runt patienterna – en mer »personcentrerad« hälso- och sjukvård.

Till Dagens Medicin säger Stefan Larsson, ansvarig för hälso- och sjukvårdssystem vid BCG, att man medvetet valt att inte använda begreppet värdebaserad vård. 

– Under det senaste året har det begreppet använts och missbrukats på ett sådant sätt att det nästan har förlorat sin mening. Värdebaserad vård är ett personcentrerat sätt att se på sjukvårdens utveckling. Vi vill diskutera principerna, inte att någon läser begreppet värdebaserad vård och så kommer det upp en röd flagga, säger han till tidningen.

Men diskutera BCG:s inblandning i införandet av värdebaserad vård som styrmodell vid Karolinska universitetssjukhuset vill Stefan Larsson inte gärna göra. Inte heller de omfattande belopp som BCG har fakturerat sjukhuset, även om han medger att debatten är viktig då omorganisationen och bygget av Nya Karolinska krävt stora investeringar. 

– Vi alla som skattebetalare behöver känna att pengarna använts på ett genomtänkt sätt, säger han till Dagens Medicin.

Han konstaterar också att alla turer kring NKS kommit att få stor betydelse för BCG:

– Med den debatt som har varit så är jag helt övertygad om att vi inte kommer att ha ett enda uppdrag inom offentlig sjukvård i Sverige de närmaste två åren.

Läs också:

Landstinget kräver tillbaka pengar från konsultbolag

Karolinska universitetssjukhuset: »Vi har brustit i våra rutiner«

BCG-fakturor på 57 miljoner till Karolinska saknar underlag

Karolinska inleder revision av konsultkostnader

Värdebaserad vård oroar ministern

Sahlgrenska: Svag evidens för värdebaserad vård

SBU kartlägger värdebaserad vård

Läkaresällskapet vill evidensgranska värdebaserad vård

Värdebaserad vård: Omstridd metod på frammarsch