Chanserna att få jobb är stora inom rekordmånga yrken, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Liksom tidigare hamnar läkare bland de yrken på högskolenivå där det råder mest brist på arbetskraft om fem år. Yrket får där sällskap av bland annat specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård och ingenjörer inom bygg och anläggning.

Ett fortsatt högt behov av vårdpersonal syns också i Statistiska centralbyråns statistik. Störst brist inom hälso- och sjukvårdssektorn till år 2035 väntas dock bland gymnasieutbildade. När det gäller läkaryrket ser behov och tillgång ut att på sikt möta varandra, uppger SCB. En stor anledning till det är antalet invandrade läkare. Utan det tillskottet skulle tillgången underskrida efterfrågan med cirka tio procent.