Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Marie Ullnert

– Det fanns inte folk till att besätta kvällspasset, framför allt tiden 16.30 till 21.00. Då behövde vi folk som gick in på sin lediga tid, säger Tobias Carlsson, chef för Akututvecklingscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, till Läkartidningen.

Läkarna får en grundersättning på 350 kronor i timmen plus 350 kronor per handlagd patient. I runda slängar kan det röra sig om uppåt en tusenlapp per timme.

Det är inte alla patienter som hanteras på det här sätet. Inom Västra Götalandsregionen arbetar man delvis i så kallade »stream team« som handlägger patienter med en kombination av låg risk och förväntad enkel handläggning på akuten, vilket i sig inte behöver betyda att fallen är okomplicerade.

– Det är de patienter som traditionellt sett väntar länge. Det är till exempel misstänkt brott i benet, lågrisk bröstsmärta, lågrisk dyspné eller lågrisk ont i magen. Den typen av patienter, säger Tobias Carlsson.

– Och om man avsätter en resurs som bara jobbar med sådana fall, så frigör man resurser för de svårast sjuka. Mycket av det som ger upphov till långa ledtider är crowding – alltså ju fler patienter som är inne samtidigt, desto mer trögjobbat är det.

Arbetssättet är i sig inte nytt, men att ersätta läkarna på ackord på deras lediga tid är det.

Tobias Carlsson tar själv upp frågan om kvaliteten: blir bedömningarna lika bra om man jobbar på ackord?

– Det är en relevant fråga.  Därför följer vi det extra noga och vi har inte sett några tendenser till något annat. Vi har ingen högre frekvens av patienter som kommer tillbaka eller att det händer något med de här patienterna. Det följer vi noga.

Inför att projektet skulle starta i oktober fanns det farhågor om att ersättningsmodellen, som gör att ackordläkarna tjänar mer än de som arbetar ordinarie tid, skulle väcka missnöje. Men några sådana signaler har Tobias Carlsson inte fått, utan snarare tvärtom. De anställda verkar mycket nöjda med systemet.

Vilka läkare riktar ni er till med erbjudandet om ackordersättning på ledig tid?

– Akutläkare framför allt. Du ska ha en läkare som kan bedöma allt. Men det finns ju generalister som har andra specialiteter.

I mars ska pilotprojektet med ackordlön i stream team utvärderas. Tobias Carlsson framhåller också att mycket annat görs för att förbättra situationen på akuten.

– Detta är en del i ett större utvecklingsarbete som griper an hela arbetet med det akuta flödet.

 

Läs även:

Tvärfackligt arbete svetsar samman

Ny rutin på Sahlgrenska ska förbättra arbetsmiljön på akuten

IVO inleder tillsyn av Sahlgrenskas akut

Personalen ber IVO granska akuten på Sahlgrenska

Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut