Irene Svenonius, finanslandstingsråd (M) i Stockholms läns landsting. Foto: Anna Molander

Oppositionen i Stockholms läns landsting har krävt en extern utredning av alla turer kring Karolinska universitetssjukhuset och Nya Karolinska Solna, bland annat avseende hanteringen av konsultfakturor och personkopplingar till konsultbolaget Boston Consulting Group.

Men oppositionens önskan har inte fått något gehör. I stället beslutade landstingsstyrelsens ägarutskott den 2 februari, i linje med den styrande alliansens förslag, att genomföra en extern granskning, men bara av sjukhusets och landstingets egna åtgärdsförslag som lagts fram efter att en internrevision visat på flera brister.

Men Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen, kan enligt Dagens Nyheter ha varit jävig. Experter som tidningen talat med anser att hon inte borde ha deltagit i beslutet om granskningen, då hennes man arbetar som upphandlingschef vid Karolinska universitetssjukhuset. Enligt Dagens Nyheter har Svenonius make haft en roll i upphandlingarna av avtalen med Boston Consulting Group.

Nu backar Irene Svenonius när det gäller beslut som rör granskningen av Karolinska universitetssjukhuset.

– Jag tar oerhört allvarligt på att de jurister ni talat med kan se en jävsproblematik kopplat till ägarutskottet den 2 februari. Jag är så otroligt noga med sådana här saker och när ni har två jurister som säger att det kan finnas en problematik, vill jag ta ett kliv tillbaka när det gäller granskningen av Karolinska, tills den här jävsfrågan är helt klarlagd, säger Irene Svenonius till Dagens Nyheter.

Enligt tidningen tar nu Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, över frågorna som gäller granskningen av Karolinska universitetssjukhuset.

Landstingsdirektören har nu fått i uppdrag att låta extern juridisk expertis bedöma om Irene Svenonius varit jävig och om hon borde ha deltagit i beslutet om den externa granskningen eller inte.

Läs mer:

Landstinget kräver tillbaka pengar från konsultbolag

Karolinskas styrelse har fortsatt förtroende för Melvin Samsom

Karolinska universitetssjukhuset: »Vi har brustit i våra rutiner«

BCG-fakturor på 57 miljoner till Karolinska saknar underlag

Karolinska inleder revision av konsultkostnader