De anställda vid Lidl-butiken berättade i polisförhör hur de hittat journalerna när de skulle tömma tunnorna vid entrén till butiken en lördag våren 2017. De flesta papper hade den nu dömde läkarens namn.

Läkaren, som arbetar i primärvården, medgav i förhör att denne kastat papperskopior av journaler, remisser och provsvar. Åklagaren har därför utfärdat ett strafföreläggande på 40 dagsböter för tjänstefel, brott mot patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen, motsvarande totalt 20 000 kronor.